Bài viết về chủ đề "tính thuế trực tiếp "

TÍNH THUẾ TRỰC TIẾP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tính thuế trực tiếp

 • Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

  Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

  Chi tiết