Bài viết về chủ đề "tính thuế đất"

TÍNH THUẾ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tính thuế đất
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 - Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>