Điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho doanh nghiệp
|

Điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho doanh nghiệp

Chào anh, chị! Em muốn hỏi tư vấn về thủ tục miễn giảm tiền thuế, tiền phạt vì công ty em hiện giờ không có khả năng chi trả, tháng 04/2014 Công văn xin ngừng hoạt động công ty hết hiệu lực và bên em kê khai lại thuế bình thường nhưng sau đó khoảng cuối năm lại ngừng nhưng không khai báo nữa, đầu năm 2015 bị đóng MST doanh nghiệp do cơ quan quản lý không liên hệ được. Vậy anh, chị cho em hỏi bên em muốn làm thủ tuc xin miễn, giảm tiền nợ thuế vì hiện tại công ty em không còn tài sản để thế chấp

Chi tiết
Tư vấn miễn phí