Bài viết về chủ đề "tiền bồi thường"

TIỀN BỒI THƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tiền bồi thường
Tư vấn về bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất?

Tư vấn về bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất?

Tư vấn về bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Chi tiết >>

Tiền bồi thường sau khi bị tai nạn lao động sẽ thuộc về ai?

Tiền bồi thường sau khi bị tai nạn lao động sẽ thuộc về ai?

Chồng tôi mất vì tai nạn lao động và được bồi thường 1 khoản tiền, trong quá trình lo đám tang cho chồng thì số tiền đó do anh chồng đứng ra nhận và gửi ngân hàng, nhưng vẫn có đăng ký tên tôi, khi nào đi rút tiền thì phải đi 2 người mới rút được, vậy giờ số tiền đó thuộc sở hữu của ai?

Chi tiết >>