Mẫu quyết định điều động cán bộ
|

Mẫu quyết định điều động cán bộ

Pháp luật quy định về quyết định điều động cán bộ như thế nào? Trong quyết định điều động cán bộ bao gồm những nội dung cơ bản ra sao? Luật Minh Gia tư vấn trường hợp này như sau:

Chi tiết
Tiền lương tính trợ cấp thôi việc
|

Tiền lương tính trợ cấp thôi việc

Luật sư tư vấn về tiền lương tính trợ cấp thôi việc cụ thể: Nội dung câu hỏi: Em hiện nay đang làm tại 1 công ty và có đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội. Cách đây 3 tháng thì lương của em là 7,2 triệu và em dc chuyển đổi công tác mới về vấn đề nhân sự. Nên bây giờ lương của em còn 4,2 triệu và công ty có cho em được hưởng nguyên lương trong 3 tháng, nay em muốn viết đơn xin nghỉ việc để chuyển đổi công việc mới.

Chi tiết
Tư vấn về cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại công ty cổ phần có vốn nhà nước.
|

Tư vấn về cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại công ty cổ phần có vốn nhà nước.

Tại cơ quan tôi, một Công ty nhà nước đang trong quá trình cổ phần hóa, chủ tịch đương nhiệm của Công ty tôi hiện đang kiêm nhiệm giữ chức danh Phó giám đốc 1 Sở (trước đây do yêu cầu quản lý nhà nước, vị này được UBND tỉnh điều chuyển về Công ty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc, từ 01/4/2016 đã từ nhiệm chức danh Giám đốc, chỉ còn giữ chức danh Chủ tịch theo quy định).

Chi tiết
Vấn đề thuyên chuyển công chức cấp xã
|

Vấn đề thuyên chuyển công chức cấp xã

Bản thân tôi thi tuyển vào công chức Văn phòng - Thống kê xã Yên Hóa. và trúng tuyển nhận quyết định ngày 10/3/2014 quyết định của chủ tịch UBND huyện. Nhưng tôi tập sự tại UBND xã là 12 tháng. Sau đó đến ngày 15/10/2015 tôi nhận được quyết định khác là điều động bản thân tôi vào xã xuân hóa cũng chức danh Văn phòng - Thống kê.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí