Bài viết về chủ đề "thủy sản"

THỦY SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủy sản
Thông tư quy định về vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Thông tư quy định về vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Thông tư số: 33/2015/TT-BNNPTNT quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Chi tiết >>