Tư vấn thành lập website về nhận định bóng đá
|

Tư vấn thành lập website về nhận định bóng đá

Xin chào Luật sư! A/c vui lòng cho tôi hỏi một số vấn đề như sau: Tôi có dự định muốn lập một trang web, để đăng nhận định bóng đá hằng ngày và có thu phí khi người ta vào trang web của tôi để xem dự đoán. (Một số dự đoán có thể miễn phí, một số dự đoán muốn xem người ta phải đồng ý trả phí thì mới xem được) như vậy việc làm của tôi có vi phạm pháp luật hay không?

Chi tiết
Quy định pháp luật về thành lập wedsite bán hàng online
|

Quy định pháp luật về thành lập wedsite bán hàng online

Hiện nay, số người dùng mạng internet ngày càng nhiều với lượng thời gian lớn. Việc kinh doanh online đang bùng nổ mạnh mẽ với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về thương mại điện tử? Các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử? Có thể thành lập website bán hàng online được không? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử
|

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử

1. Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới;

Chi tiết
Tư vấn miễn phí