Bài viết về chủ đề "thuế suất 0%"

THUẾ SUẤT 0% - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế suất 0%
Đối tượng không chịu thuế, thuế suất 0% và miễn thuế hiểu thế nào?

Đối tượng không chịu thuế, thuế suất 0% và miễn thuế hiểu thế nào?

Đối tượng không chịu thuế GTGT là những loại vật tư, hàng hoá dùng cho các lĩnh vực như: Khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; Hỗ trợ tư liệu sản xuất trong nước không sản xuất được; Dịch vụ liên quan thiết thực, trực tiếp đến cuộc sống người dân và không mang tính kinh doanh; Liên quan đến nhân đạo.....

Chi tiết >>