Tư vấn về đăng kí biến động đất đai
|

Tư vấn về đăng kí biến động đất đai

Năm 2013 Em có mua 1 miếng đất đã có quyền sử dụng đất nhưng chưa có tài sản gắn liền (vì lúc đó em chưa xây nhà). Đến năm 2014 em mới cất nhà cấp 4 trên mảnh đất này, em đã có xin UBND xã giấy phép xây dựng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí