Bài viết về chủ đề "thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vườn có phải nộp lệ phí trước bạ không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vườn có phải nộp lệ phí trước bạ không?

Có cần phải tách thửa đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không? Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải chịu các loại thuế, phí và lệ phí nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Hỏi về chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hỏi về chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Chào công ty Luật Minh Gia, xin công ty tư vấn giúp trường hợp của tôi như sau:

Chi tiết >>