Bài viết về chủ đề "thuê bất động sản"

THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê bất động sản
Đơn phương chấm dứt hợp động khi một bên giải thể, đóng cửa?

Đơn phương chấm dứt hợp động khi một bên giải thể, đóng cửa?

Luật sư tư vấn về trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp khi bên thuê đất dừng hoạt động. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>