Bài viết về chủ đề "thuê bất động sản"

THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thuê bất động sản
Đơn phương chấm dứt hợp động khi một bên giải thể, đóng cửa?

Đơn phương chấm dứt hợp động khi một bên giải thể, đóng cửa?

Xin kính chào Luật Sư! Xin Luật sư cho tôi hỏi trường hợp như sau: Công ty tôi là Công ty cổ phần được nhà nước cấp phép cho hoạt động quàn lý và cho thuê đất trong khu công nghiệp, Công ty tôi đã ký hợp đồng cho Công ty A thuê đất. Sau một thời gian hoạt động Công ty A bị rút giấy phép hoạt động, hiện đã dừng hoạt động. Hợp đồng cho thuê đất của chúng tôi không thể thanh lý, trong hợp đồng không nêu các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>