Bài viết về chủ đề "thực hiện công vụ"

THỰC HIỆN CÔNG VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thực hiện công vụ
Tai biến khi làm việc có được xem là tai nạn lao động không?

Tai biến khi làm việc có được xem là tai nạn lao động không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Công ty tôi có một công nhân đang đi làm (trực ca vào ngày chủ nhật, có lịch phân công cụ thể), bị tai biến và điều trị tại bệnh viên, sau đó 5 ngày thì chết. Như vậy, công nhân đó có được hưởng chế độ như tai nạn lao động hay không?

Chi tiết >>