Di chúc định đoạt tài sản là tài sản chung có giá trị pháp lý không?
|

Di chúc định đoạt tài sản là tài sản chung có giá trị pháp lý không?

Bà mất không để lại di chúc, ông tự lập di chúc để lại tài sản là tài sản chung với bà thì di chúc có hiệu lực không? Những người thừa kế phải làm thế nào để bảo vệ quyền được hưởng di sản của mình? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề thừa kế qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Có quyền khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế khi sổ đỏ đã được sang tên người khác?
|

Có quyền khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế khi sổ đỏ đã được sang tên người khác?

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người khác. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, người để lại di sản không kịp lập di chúc trước khi chết để định đoạt việc phân chia di sản cho những người thừa kế. Trong trường hợp này, di sản thừa kế sẽ được phân chia như thế nào? Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Luật Minh Gia:

Chi tiết
Đã được bố, mẹ chia tài sản vậy khi bố, mẹ mất có quyền yêu cầu phân chia di sản nữa không?
|

Đã được bố, mẹ chia tài sản vậy khi bố, mẹ mất có quyền yêu cầu phân chia di sản nữa không?

Thừa kế là quyền và nghĩa vụ của những người được hưởng thừa kế. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế? Các đối tượng nào không được hưởng di sản thừa kế? Các đối tượng nào được hưởng thừa kế? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900.6169