Bài viết về chủ đề "thử việc hợp đồng mùa vụ"

THỬ VIỆC HỢP ĐỒNG MÙA VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thử việc hợp đồng mùa vụ
Ký kết hợp đồng thời vụ và thử việc trong hợp đồng mùa vụ

Ký kết hợp đồng thời vụ và thử việc trong hợp đồng mùa vụ

Luật sư tư vấn trường hợp thắc mắc về hợp đồng thời vụ, số lần ký kết hợp đồng thời vụ. Hợp đồng thời vụ có được ký thử việc không? Tiền lương làm thêm giờ của người lao động theo hợp đồng thời vụ có khác với người lao động theo hợp đồng xác định thời hạn và không xác định thời hạn không?

Chi tiết >>