Bài viết về chủ đề "thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân"

THỦ TỤC XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân
Tư vấn về thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư vấn về thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Con gái tôi muốn xin giấy xác định tình trạng hôn nhân để làm giấy chứng nhận QSH căn hộ tại TP Hồ Chí Minh. Hộ khẩu TT của con gái tôi ở TP Hải Phòng, hiện tại đã đăng ký tạm trú KT3 tại TP Hồ Chí Minh được 1 năm.Tôi muốn hỏi cách viết cụ thể vào Tờ khai cấp giấy xác định tình trạng hôn nhân và thủ tục cụ thể xin giấy xác định tình trạng hôn nhân

Chi tiết >>