Bài viết về chủ đề "thủ tục thuê đất nông nghiệp"

THỦ TỤC THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục thuê đất nông nghiệp
Xin tư vấn về hợp đồng thuê đất từ hộ gia đình

Xin tư vấn về hợp đồng thuê đất từ hộ gia đình

Kính thưa quý công ty! Tôi có vấn đề về ruộng đất xin quý công ty tư vấn cho. Hiện nay tôi đang có dự định thuê đất nông từ hộ cá nhân và gia đình trong xã của tôi. Trong hợp đồng tôi dự định sẽ phô tô công chứng sổ đỏ và trong hợp đồng sẽ xin chữ kí của những cá nhân trong gia đình đủ 15 tuổi.

Chi tiết >>