Bồi thường đất quy hoạch khi nhà nước thu hồi thế nào?
|

Bồi thường đất quy hoạch khi nhà nước thu hồi thế nào?

Theo quy định Nhà nước trao quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho người dân thông qua các quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ. Trong một số trường hợp, Nhà nước có thể thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội… Vậy những trường hợp nào người dân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất? Đối với phần diện tích mở rộng do lấn chiếm có được bồi thường không? Qua bài viết Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết
Thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất
|

Thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Từ khi nước ta bước vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa các chính sách pháp luật nói chung và chính sách quản lý đất đai nói riêng đang ngày càng được thắt chặt và mang tính thực tiễn cao. Tuy nhiên đất đai là lĩnh vực tuơng đối phức tạp mà để giải quyết triệt để vấn đề này cần có sự hơp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và người dân.

Chi tiết
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
|

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Kính chào Luật sư, xin Luật sư tư vấn cho tôi 1 việc như sau : Khu tập thể GV chúng tôi được thanh lý nhà tập thể từ năm 1990 và đã ở đó đến nay. Nay UBND Thành phố thông báo xuống phường và khu tập thể về việc sẽ thu hồi đất nhưng chưa nói đến việc tái định cư. Chúng tôi lo lắng nên định làm đơn kiến nghị xin được tái định cư tại chỗ. Vậy xin hỏi Luật sư việc đó có cần thiết không, cần những thủ tục gì và gửi đi nững đâu? Chúng tôi xin cảm ơn và chờ tin của Luật sư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí