Nghị định 58/2009/NĐ-CP về thủ tục  thi hành án Dân sự
|

Nghị định 58/2009/NĐ-CP về thủ tục thi hành án Dân sự

Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí