Bài viết về chủ đề "thủ tục thành lập "

THỦ TỤC THÀNH LẬP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục thành lập

 • Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

  Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.

  • 17/06/2015
  • Trần Diềm Quỳnh

  Em muốn hỏi về thủ tục thành lập Công ty của người nước ngoài tại Việt Nam: thuê văn phòng tại Việt Nam; ngành nghề kinh doanh: ván gỗ dán công nghiệp; vốn đầu tư ban đầu khoảng 10 tỷ VNĐ. Hỏi, về điều kiện và các thủ tục để thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài?

  Chi tiết
 • Thành lập văn phòng thừa phát lại

  Thành lập văn phòng thừa phát lại.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thừa phát lại thành lập văn phòng Thừa phát lại phải có hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại gửi Sở Tư pháp. Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Chi tiết