Bài viết về chủ đề "thủ tục nhận thừa kế"

THỦ TỤC NHẬN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục nhận thừa kế
Tư vấn, hướng dẫn việc chuyển quyền sở hữu di sản thừa kế

Tư vấn, hướng dẫn việc chuyển quyền sở hữu di sản thừa kế

Tôi tên Nguyễn Văn S - hiện ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Cha tôi là ông Nguyễn Văn A (đã mất cách đây 10 năm) mẹ đã mất trước ba tôi 12 năm, Ba tôi có 08 người con (4nam va 4 nữ) Cuối năm 2005 ba tôi có họp gia đình và lập 01 bản di chúc do ông ký về việc chia phần di sản là đất vườn và đất ruộng cho 08 người. (di chúc có nội dung chính là: Ông có các con gồm 1....8, di sản gồm có đất vườn + đất ruộng và ghi cụ thể chi cho từng đứa con bao nhiêu m2 ở vị trí nào của thửa và cuối cùng ông ký tên)

Chi tiết >>