Tư vấn về việc lập di chúc để lại di sản là đất
|

Tư vấn về việc lập di chúc để lại di sản là đất

Bố mẹ tôi sinh được 6 người con có 2 con trai và con gái hiện đã có gia đình. Con trai lớn cũng đã ở riêng, được bố mẹ tôi xây nhà ở phần đất ruộng rau sanh của gia đình tôi từ những năm 1980 trở về trước. Bố tôi đã chết từ năm 2008, trước khi bố tôi qua đời chưa có đi chúc của bố để lại.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí