Bài viết về chủ đề "thủ tục khai thuế"

THỦ TỤC KHAI THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục khai thuế
Mẫu Tờ khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Mẫu Tờ khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Mẫu Tờ khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thủ tục hành chính về thuế thế, hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp mẫu tờ khai liên quan đến thuế được quy định và hướng dẫn như sau:

Chi tiết >>