Bài viết về chủ đề "thủ tục hưởng lương hưu"

THỦ TỤC HƯỞNG LƯƠNG HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hưởng lương hưu
Tư vấn về cách tính thời gian và thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Tư vấn về cách tính thời gian và thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Tôi sinh ngày 26 tháng 10 năm 1959, có tham gia công tác tại xã từ tháng 7/1980 đến tháng 12/2005, trong đó từ tháng 5/1986 – 12/1999 là Chủ tịch UBND xã, tiếp đó là Chủ tịch HĐND xã đến tháng 12/2005, Có Quyết định của UBND huyện về chế độ nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu thời gian công tác và đóng bảo hiểm cán bộ xã là 20 năm 6 tháng; Từ tháng 1/2008 đến nay (tháng 11/2015) tôi lao động tại Hợp tác xã và có đóng bảo hiểm theo quy định (7 năm 10 tháng);

Chi tiết >>