Bài viết về chủ đề "thủ tục hành chính xây dựng "

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hành chính xây dựng

 • Nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

  Nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  • 25/06/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định 59/2015 ngày 18/06/2015 quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng quy định và gia hạn giấy phép xây dựng, tìm hiểu về quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật xây dựng

  Chi tiết
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định pháp luật về cấp phép xây dựng, mẫu đơn xin cấp phép xây dựng, thủ tục cấp phép xây dựng, các vấn đề khác liên quan đến cấp phép xây dựng. VD:Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp, cụ thể:

  Chi tiết
 • Thủ tục cấp phép xây dựng

  Thủ tục cấp phép xây dựng.

  • 27/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn