Thủ tục đóng tiếp  BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu
|

Thủ tục đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu

BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Nhà nước. BHXH đảm bảo thay thế hoặc chia sẻ rủi ro từ các nguồn quỹ nhằm bảo vệ người lao động khi họ mất khả năng làm việc. Theo đó, để hưởng chế độ hưu trí, người lao động có thể đóng BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện. Vấn đề này được pháp luật quy định như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí