Trình tự thủ tục họp Hội đồng thành viên
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Trình tự thủ tục họp Hội đồng thành viên

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Với tư cách là một loại hình của doanh nghiệp, công ty TNHH cần thực hiện các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề của công ty. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc giải quyết các vấn đề của công ty TNHH? Trình tự, thủ tục họp hội đồng thành viên của công ty TNHH như thế nào? Công ty TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169