Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa "

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

 • Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu

  Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu.

  • 25/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu bao gồm thông tin về địa chỉ và thông tin nơi nhận đơn, thông tin chủ đơn yêu cầu tra cứu, thông tin về nhãn hiệu và mẫu nhãn hiệu, nhóm hàng hóa dịch vụ đăng ký, và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Thời gian đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền là bao lâu?

  Thời gian đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền là bao lâu?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. "Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169