Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký nhãn hiệu "

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 • Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu, Slogan công ty

  Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu, Slogan công ty.

  • 10/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tư vấn đăng ký bảo hộ Sở hữu công nghiệp, Nhãn hiệu thương hiệu trong đó Logo, Slogan là bức thông điệp kinh doanh quan trọng và là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp. Thực tế tại Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ sologan, vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ.

  Chi tiết
 • Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

  • 25/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các nội dung về thông tin đơn vị nhận đơn, thông tin về nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo đính kèm trên đây, và được hướng dẫn viết tờ khai đăng ký cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu, Logo, thương hiệu độc quyền

  Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu, Logo, thương hiệu độc quyền.

  • 10/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Logo, thương hiệu độc quyền bao gồm nội dung về xây dựng nhãn hiệu, các điều kiện đăng ký, khả năng sử dụng, tra cứu nhãn hiệu, đại diện tiến hành thủ tục về Sở hữu trí tuệ và tư vấn các vấn đề khác liên quan để bạn nắm rõ quy trình, thủ tục về sở hữ công nghiệp. Từ đó có định hướng xây dựng thương hiệu, phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, nâng cao lợi nhuận.

  Chi tiết
 • Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

  • 08/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế được thực hiện theo hình thức Đăng ký nhãn hiệu theo đơn quốc gia và đăng ký nhãn hiệu theo hình thức nộp đơn quốc tế, Nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ thương hiệu độc quyền

  Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ thương hiệu độc quyền.

  • 10/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn quy định pháp luật về điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, logo, bảo hộ thương hiệu độc quyền, cụ thể: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu được quy định như sau:

  Chi tiết
 • Tư vấn viết đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  Tư vấn viết đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

  • 02/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Về đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cần đáp ứng các yêu cầu về yêu cầu chung, yêu cầu về tờ khai, thông tin nhãn hiệu, đặc điểm nhãn hiệu,... cụ thể:

  Chi tiết
 • Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền

  Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền.

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đăng ký Bảo hộ Thương hiệu, Nhãn hiệu, Logo là quan tâm hàng đầu của các cá nhân, doanh nghiệp nếu muốn đảm bảo quyền lợi của mình, định hướng thương hiệu lâu dài, mang lại giá trị cao trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này bạn cần tìm hiểu về điều kiện, thủ tục đăng ký, thời gian, chi phá và cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp. Nếu không có thời gian tìm hiểu bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia, luật sư tư vấn để có kết quả ưng ý nhất.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169