Tư vấn thủ tục kết hôn với người mang quốc tịch Mỹ
|

Tư vấn thủ tục kết hôn với người mang quốc tịch Mỹ

Hỏi: Em muốn hỏi thủ tục đăng ký kết hôn với người quốc tịch Mỹ. Chúng em dự định vào đầu tháng 7 năm nay sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn, vì vậy chúng em cần những giấy tờ gì và mất khoảng bao lâu mới nhận được giấy đăng ký kết hôn. Ngoài ra cho em hỏi khi đăng ký chỉ có một mình em đại diện phỏng vấn được không, vì anh ấy chỉ có thể ở Việt Nam từ ngày 21 đến 24 tháng 7.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí