Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký hộ tịch"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký hộ tịch
Điều kiện và thủ tục thay đổi họ tên

Điều kiện và thủ tục thay đổi họ tên

Tôi 18 tuổi và là sinh viên năm nhất đại học sư phạm.. Vì tên của tôi mang đậm tính dân tộc. Tên rất ý nghĩa nhưng tôi học sư phạm mai sau làm giáo viên. Tên như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc giảng dạy và giao tiếp. Vậy tôi có được đổi tên không? Và thủ tục đổi như thế nào?

Chi tiết >>