Bài viết về chủ đề "thủ tục chuyển mục đích SDĐ"

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SDĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục chuyển mục đích SDĐ
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

Nhà tôi có thửa đất 600m2, trong đó có 200m2 đất ở và 400m2 đất vườn (200m2 đất vườn nằm trong quy hoạch giao thông). Tôi muốn chuyển mục đích 350 m2 đất vườn sang đất ở có được không. Nếu được thì thủ tục như thế nào.

Chi tiết >>