Người lao động có thể tự chốt sổ BHXH được không?
|

Người lao động có thể tự chốt sổ BHXH được không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Em chào các anh ( chị) ! Em gặp vấn đề về BHXH mong được các anh chị tư vấn. tháng 10 năm 2014 em vào làm việc tai chi nhánh một cty, cty mẹ ở tỉnh Hưng Yên, chi nhánh hoạt động tại tp Hồ Chí Minh. tới tháng 7 năm 2015 họ mới tham gia BHXH cho em nhưng đóng được 4 tháng họ ngưng đóng dẫn đến tình trạng nợ tiền BHXH đến thời gian hiện tại.

Chi tiết
Tư vấn về trường hợp công ty không chốt sổ BHXH cho người lao động
|

Tư vấn về trường hợp công ty không chốt sổ BHXH cho người lao động

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Vậy khi người lao động bị mất việc hoặc thôi việc, nếu công ty không chốt sổ BHXH cho người lao động thì người lao động có thể tự chốt sổ BHXH được không? Để tìm hiểu chi tiết về vấn để này và những vấn đề khác có liên quan đến sổ bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Tư vấn về trường hợp nghỉ việc nhưng công ty không chốt sổ bảo hiểm
|

Tư vấn về trường hợp nghỉ việc nhưng công ty không chốt sổ bảo hiểm

Hiện tại mình đã tham gia đóng bảo hiểm ở công ty cũ được 04 năm, tuy nhiên do công ty cũ khó khăn nên nợ bảo hiểm xã hội nhưng hàng tháng lương của mình công ty vẫn được trích ra để nộp bảo hiểm và công ty không chốt được sổ cho mình. Hiện tại do điều kiện gia đình mình chuyển vào sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, mình muốn tiếp tục đóng sổ bảo hiểm tại nơi làm việc mới

Chi tiết
Tư vấn miễn phí