Bài viết về chủ đề "thủ tục cấp thẻ hành nghề luật sư "

THỦ TỤC CẤP THẺ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục cấp thẻ hành nghề luật sư

 • Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư

  Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định của Luật luật sư năm 2006 về việc cấp Thẻ luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho tôi để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết