Bài viết về chủ đề "thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tư vấn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công?

Tư vấn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công?

Luật sư tư vấn: gia đình có sử dụng và ở trên đất công ở khu vực Cần giờ- Tp.HCM trước tháng 3/1993. Cho đến nay và không có sự tranh chấp hay khiếu nại của ai cả thì gia đình có được cấp giấy CNQSDĐ hay không?

Chi tiết >>

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất cấp trái thẩm quyền

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất cấp trái thẩm quyền

Luật sư tư vấn về việc sang tên quyền sử dụng đất thì các khoản thuế, phí phải nộp như thế nào? Và thủ tục sang tên. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>