Bài viết về chủ đề "thử thách án treo "

THỬ THÁCH ÁN TREO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thử thách án treo

 • Chế độ thử thách của án treo trong Luật hình sự Việt Nam

  Chế độ thử thách của án treo trong Luật hình sự Việt Nam.

  • 02/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thời gian thử thách, yêu cầu thử thách và cách tính thời gian thử thách là những nội dung quan trọng của án treo, vì vậy từ văn bản đầu tiên quy định về án treo trong luật hình sự Việt Nam là Sắc lệnh số 21-SL ngày 14/2/1946 (sau đây gọi tắt là Sắc lệnh số 21-SL) đến Bộ luật hình sự năm 1999 (BLHS năm 1999) đều quy định người được hưởng án treo phải chịu một thời gian thử thách nhất định do toà án ấn định trong phạm vi luật định.

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169