Bài viết về chủ đề "thủ tập cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

THỦ TẬP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tập cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Phân chia di sản là miếng đất chưa được cấp giấy chứng nhận

Phân chia di sản là miếng đất chưa được cấp giấy chứng nhận

Người chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã chết và không để lại di chúc; Người nhận chuyển nhượng cũng đã chết và không để lại di chúc. Vậy những người trong hàng thừa kề thứ nhất của người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất muốn đề nghị cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ thì phải giải quyết những nội dung gì? và cơ quan nhà nước cần phải yêu cầu những thủ tục như thế nào?

Chi tiết >>