Bài viết về chủ đề "thu nhập tạm tính"

THU NHẬP TẠM TÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu nhập tạm tính
Hỏi về chi phí tiền công hạch toán vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Hỏi về chi phí tiền công hạch toán vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Nội dung yêu cầu tư vấn. Luật sư cho tôi hỏi, Công ty có nhu cầu thuê nhân công để thực hiện một công việc nhất định thì phải giao kết dưới hình thức nào để được đưa chi phí tiền công vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Chi tiết >>