Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền?
|

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền?

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng ủy quyền là gì? Một trong hai bên có được đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không? Hệ quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền là như thế nào? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Gọi ngay