Bài viết về chủ đề "thu hồi tái định cư"

THU HỒI TÁI ĐỊNH CƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu hồi tái định cư
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về một số trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về một số trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về một số trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; về một số trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất; về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ về đất

Chi tiết >>