Tư vấn về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
LS Trần Khánh Thương

Tư vấn về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Câu hỏi đề nghị tư vấn: chào Luật sư ! tôi có trường hợp muốn nhờ luật sư.gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2001( cấp cho hộ gia đình tôi do mẹ tôi đứng tên) . Năm 2006 mẹ tôi làm thủ tục tặng cho QSD đất cho tôi ' trong hợp đồng tặng cho, bên tặng cho chỉ có chữ kí của mẹ tôi chứ không có chữ ký của anh, chị tôi, tại thời điểm cấp giấy anh, tôi có tên trong hộ khẩu của gia đình tôi' .

Chi tiết
Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất áp dụng theo luật thế nào?
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất áp dụng theo luật thế nào?

Tư vấn quy định về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, Nếu có vướng mắc cần hỗ trợ bạn hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi hoặc tìm hiểu theo quy định sau đây:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169