Bài viết về chủ đề "thu đòi đất"

THU ĐÒI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu đòi đất
Đất có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất có được phép xây dựng không?

Đất có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất có được phép xây dựng không?

Thưa luật sư. Tôi gặp một vấn đề rất cần sự tư vấn của luật sư như sau. Năm 2004 gia đình tôi được Nhà nước công bố Quyết định phần đất của gia đình nằm trong quy hoạch.

Chi tiết >>