Bài viết về chủ đề "thông tư về doanh nghiệp"

THÔNG TƯ VỀ DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư về doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Chi tiết >>