Bài viết về chủ đề "thông tư hướng dẫn luật SHTT"

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT SHTT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư hướng dẫn luật SHTT
Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn về Sở hữu công nghiệp

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn về Sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là “thiết kế bố trí”), kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó.

Chi tiết >>