Cung cấp sai thông tin khi làm chứng minh thư nhân dân có bị xử phạt?
|

Cung cấp sai thông tin khi làm chứng minh thư nhân dân có bị xử phạt?

Năm 2003 em làm chứng minh nhân dân 3 lần. lần 1 vào năm 2003, lần 2 vào năm 2007, lần 3 vào năm 2016. Ngày sinh 11/10/1984 ( cả giấy khai sinh và hộ khẩu đều là ngày này) khi em làm lại lần 2 thì cơ quan chức năng vẫn cấp cmnd bình thường. Tuy nhiên khi em làm lại lần 3 thì cơ quan chức năng thông báo em bị sai ngày sinh do lần đầu làm cmnd em cung cấp ngày sinh là ngày 17/10/1984.

Chi tiết
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất đai như thế nào?
|

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất đai như thế nào?

Lấn đất, chiếm đất là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật đất đai. Vậy, pháp luật quy định như thế nào là về hành vi lấn đất, chiếm đất? Người có hành vi lấn đất, chiếm đất thì bị xử lý như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt? Để giải đáp các vấn đề trên, công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn về vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí