Bài viết về chủ đề "thời hạn tù "

THỜI HẠN TÙ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn tù

 • Tù có thời hạn theo quy định pháp luật

  Tù có thời hạn theo quy định pháp luật.

  • 01/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tù có thời hạn theo quy định pháp luật được hướng dẫn và quy định tại 01/2000/NQ-HĐTP (Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự), nội dung cụ thể về như sau:

  Chi tiết