Bài viết về chủ đề "thời hạn tù"

THỜI HẠN TÙ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn tù
Tù có thời hạn theo quy định pháp luật

Tù có thời hạn theo quy định pháp luật

Tù có thời hạn theo quy định pháp luật được hướng dẫn và quy định tại 01/2000/NQ-HĐTP (Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự), nội dung cụ thể về như sau:

Chi tiết >>