Bài viết về chủ đề "thời hạn hưởng chế độ thai sản"

THỜI HẠN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời hạn hưởng chế độ thai sản
Tư vấn hưởng chế độ thai sản khi công ty không đóng bảo hiểm

Tư vấn hưởng chế độ thai sản khi công ty không đóng bảo hiểm

Hỏi: Tôi làm việc tại một công ty A, tôi đã đóng bảo hiểm được 7 tháng (6/2015 đến 12/2015) đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Tôi sinh vào tháng 1/2016, sau khi sinh xong tôi có nộp giấy khai sinh vào công ty để làm chế độ thai sản nhưng chị kế toán công ty báo là do trục trặc giấy tờ giữa công ty với cơ quan bảo hiểm nên cơ quan bảo hiểm không giải quyết chế độ thai sản cho tôi.

Chi tiết >>

Tư vấn về hưởng chế độ thai sản khi công ty không đóng bảo hiểm

Tư vấn về hưởng chế độ thai sản khi công ty không đóng bảo hiểm

Hỏi: Tôi làm việc tại một công ty A, tôi đã đóng bảo hiểm được 7 tháng (6/2015 đến 12/2015) đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Tôi sinh vào tháng 1/2016, sau khi sinh xong tôi có nộp giấy khai sinh vào công ty để làm chế độ thai sản nhưng chị kế toán công ty báo là do trục trặc giấy tờ giữa công ty với cơ quan bảo hiểm nên cơ quan bảo hiểm không giải quyết chế độ thai sản cho tôi.

Chi tiết >>