Bài viết về chủ đề "thời gian tạm trú liên tục"

THỜI GIAN TẠM TRÚ LIÊN TỤC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian tạm trú liên tục
Tư vấn về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội

Tư vấn về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội

Luật Minh Gia cho tôi hỏi điều kiện để nhập hộ khẩu vào Quận Hà Đông - Hà Nội. Tôi Phạm Văn Tuấn có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An hiện đang làm việc tại Quận Hà Đông - Hà Nội. Tôi đã đăng ký tạm trú từ tháng 2 năm 2013 tại phường La Khê - Quận Hà Đông.(có sổ tạm trú) Đến tháng 4 năm 2015 tôi chuyển đến khu đô thị cc thuộc Phường Yên nghĩa..... và cũng đã đăng ký tạm trú tại phường Yên Nghĩa (đã được cấp sổ tạm trú)

Chi tiết >>