Thời gian làm việc và thời gian tăng ca theo pháp luật hiện hành?
|

Thời gian làm việc và thời gian tăng ca theo pháp luật hiện hành?

Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Thời gian tối đa làm việc trong một tuần, một tháng là bao nhiêu? Việc tăng ca của người lao động được pháp luật quy định ra sao? … Nếu bạn cũng có những thắc mắc tương tự như trên hay thắc mắc nào khác về Luật Lao động, hãy cùng Luật Minh Gia tìm hiểu:

Chi tiết
Đòi quyền lợi khi công ty vi phạm pháp luật lao động
|

Đòi quyền lợi khi công ty vi phạm pháp luật lao động

Chào Luật Sư, Tôi muốn hỏi một vấn đề liên quan đến người quen của tôi hiện đang công tác bên lĩnh vực chi trả kiều hối của 1 Ngân Hàng. Bạn tôi đang là nhân viên chi nhánh của công ty kiều hối và được trả mức lương quy định trên hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp (nếu có). Thời gian làm việc 30 ngày/tháng không có ngày nghĩ kể cả thứ 7 & chủ nhật.

Chi tiết
Yêu cầu công nhân làm bù do bảo trì máy móc có đúng quy định?
|

Yêu cầu công nhân làm bù do bảo trì máy móc có đúng quy định?

Thưa luật sư nhờ tư vấn giúp về việc nếu người lao động không đồng ý về lương, thời giờ nghỉ ngơi với người sử dụng lao động thì phải làm thế nào? Nếu người lao động đình công thi sao? như sau: Tôi được biết theo Luật Lao động 2012 sửa đổi thì: "Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

Chi tiết
Tư vấn về vi phạm chế độ làm việc
|

Tư vấn về vi phạm chế độ làm việc

Em hiện đang làm công nhân cho một công ty cổ phần có 51% vốn Nhà Nước. Chế độ làm việc của công nhân công ty là 3 ca và sẽ lên ca vào thứ 6 hoặc thứ 2 hàng tuần. Ví dụ là tuần này làm thứ 2,3,4,5 buổi sáng từ 07h00 đến 15h00 thì thứ 6,7,cn sẽ làm buổi chiều từ 15h00 đến 23h00 xong qua tuần sau sẽ làm 2,3,4 ban đêm từ 23h00 đến 07h00 sáng hôm sau. Như vậy là làm đêm thứ 4 đến sáng thứ 5 thì sẽ được nghỉ ngày thứ 5 để sáng 6,7,cn làm sáng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí