Bài viết về chủ đề "thời gian được tính"

THỜI GIAN ĐƯỢC TÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian được tính
Thời gian được truy lĩnh tiền lương tăng thêm theo Nghị đinh 17/2015

Thời gian được truy lĩnh tiền lương tăng thêm theo Nghị đinh 17/2015

Tôi hiện là công chức xã, biên chế từ năm 2012, hiện tôi đang hưởng lương hệ số 2.34 + 25% công vụ + 1.150.000 (trong vòng 3 năm từ 12/2012-12/2015). Tôi nghỉ sản từ 4/4/2015 đến nay. Hiện tôi vừa nhận tiền truy lĩnh về việc tăng lương đối với người có hệ số lương dưới 2.34 nhưng chỉ được tính từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 4 năm 2015. Tôi xin hỏi như vậy có chính xác chưa?

Chi tiết >>