Bài viết về chủ đề "thời gian được nghỉ"

THỜI GIAN ĐƯỢC NGHỈ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian được nghỉ
Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau và quy đinh của pháp luật về hợp đồng không lương

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau và quy đinh của pháp luật về hợp đồng không lương

Tôi đã nghỉ chế độ con ốm mẹ nghỉ là 20 ngày nhưng con tôi vẫn ốm tôi đã làm đơn xin nghỉ phép là 14 ngày gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội huyện cát hải nơi tôi làm việc và được chấp thuận nghỉ nhưng con tôi vẫn chưa khỏi ốm liệu tôi có xin nghỉ không lương được không.

Chi tiết >>